» Balsotāju aktivitāte
» Rezultāti


2011. gada 23. jūlija tautas nobalsošanas par 10.Saeimas atlaišanu
Rezultāti

Pēdējās izmaiņas: 20:00 26.07.2011.

Latgale
PAR
77636 (94.03%)
PRET
4508 (5.46%)
Nederīgas
421 (0.51%)
Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits: 82565

Jaunākie dati par 206 no 206 iecirkņiem.

Republikas pilsēta / novads Balsošanas rezultāts Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits Vispārīgās ziņas Balsotāju skaits pēc sarakstiem
PAR PRET Nederīgas Vēlēšanu iecirknī Balsotāju atrašanās vietā Balsošanas zīmju kopskaits Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits Sabojāto balsošanas zīmju skaits Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits Balsotāju skaits iecirknī Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā Balsotāju kopsaits
Latgale 77636 4508 421 79112 3453 82565 169985 87352 59 82574 79121 3453 82574
Daugavpils 16291 1111 79 16516 965 17481 43362 25860 16 17486 16521 965 17486
Rēzekne 9584 443 66 9926 167 10093 18000 7900 6 10094 9927 167 10094
Balvu novads 5206 211 12 5198 231 5429 9402 3970 2 5430 5199 231 5430
Viļakas novads 1821 124 11 1903 53 1956 2700 741 3 1956 1903 53 1956
Baltinavas novads 516 27 3 534 12 546 1000 454 0 546 534 12 546
Rugāju novads 764 33 3 775 25 800 1000 199 1 800 775 25 800
Daugavpils novads 5155 391 27 5225 348 5573 18700 13123 4 5573 5225 348 5573
Ilūkstes novads 2665 144 6 2744 71 2815 4600 1785 0 2815 2744 71 2815
Krāslavas novads 4057 275 19 4141 210 4351 9028 4672 5 4351 4141 210 4351
Dagdas novads 2264 204 19 2406 81 2487 6000 3511 2 2487 2406 81 2487
Aglonas novads 1410 99 10 1471 48 1519 2150 628 3 1519 1471 48 1519
Ludzas novads 3699 265 8 3876 96 3972 8600 4626 2 3972 3876 96 3972
Kārsavas novads 2106 74 7 2109 78 2187 3400 1211 2 2187 2109 78 2187
Zilupes novads 645 58 8 646 65 711 3000 2288 1 711 646 65 711
Ciblas novads 928 40 3 913 58 971 1500 529 0 971 913 58 971
Preiļu novads 3777 147 4 3830 98 3928 4230 302 0 3928 3830 98 3928
Līvānu novads 4706 239 9 4814 140 4954 6700 1746 0 4954 4814 140 4954
Riebiņu novads 1548 86 13 1563 84 1647 3200 1552 1 1647 1563 84 1647
Vārkavas novads 786 29 2 758 59 817 1606 788 1 817 758 59 817
Rēzeknes novads 7704 420 105 7724 505 8229 18207 9970 8 8229 7724 505 8229
Viļānu novads 2004 88 7 2040 59 2099 3600 1497 2 2101 2042 59 2101